Tłumaczenia przysięgłe oraz zwykłe cennik usług


Poniższy cennik przedstawia orientacyjne ceny tłumaczeń pisemnych oraz ustnych z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy oraz finalnej ceny usługi w zakresie tłumaczeń przysięgłych oraz zwykłych.

Tłumaczenia pisemne

Wykonuję zarówno tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) oraz zwykłe (nieprzysięgłe).

Koszt tłumaczeń pisemnych ustalany jest na podstawie linijek normatywnych.

1 linijka normatywna składa się w 55 znaków ze spacjami.

Strona normatywna składa się z 30 linijek normatywnych.

Minimalna wartość zlecenia wynosi 20 euro*.

Teksty ogólne:
1,00 – 1,20 euro*

Teksty specjalistyczne:
1,20 – 1,75 euro*

Standardowe dokumenty

Akty urodzenia, zgonu, małżeństwa:
– odpisy skrócone: 20,00 euro*
– odpisy zupełne: 25,00 euro*

Zaświadczenia z USC:
– o stanie cywilnym: 20,00 euro*
– o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa: 25,00 euro*

Dokumenty szkolne:
– dyplom ukończenia studiów:
25,00 euro*
– świadectwo szkolne:
25,00 – 50,00 euro*
– polskie świadectwo dojrzałości:
25,00 – 50,00 euro*
– niemieckie świadectwo dojrzałości:
100,00 euro*

Ceny ryczałtowe

20,00 – 100,00* euro
za dokument

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia symultaniczne (kabinowe) – równoczesny i precyzyjny przekład niezależnie od liczby słuchaczy

Tłumaczenia szeptane – jest odmianą tłumaczenia symultanicznego, które nie wymaga zastosowania sprzętu technicznego.

Tłumaczenia konsekutywne – przekład dokonywany jest po zakończeniu wypowiedzi mówcy.

Tłumaczenia negocjacyjne spotkań biznesowych.

55 – 75 euro* za godzinę
lub stawka za cały dzień
* do cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 19%.