Cennik

Chętnie dokonam dla Państwa indywidualnej i niezobowiązującej wyceny.

Tłumaczenia pisemne

Cena uzależniona jest od stopnia trudności tłumaczonego tekstu oraz od jego pilności.

Ceny już od 0,90 centów* za linijkę (55 znaków włącznie ze spacjami).

 

Tłumaczenia przysięgłe: od 1,20 euro* za linijkę normatywną

lub ceny ryczałtowe, np.:

Akty (odpisy skrócone): 20,00 euro*

– akt urodzenia

– akt małżeństwa

– akt zgonu

Akty (odpisy zupełne):  25,00 euro*

– akt urodzenia

– akt małżeństwa

– akt zgonu

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 25,00 euro*

Akt chrztu 20,00 euro*

Świadectwo szkolne, świadectwo dojrzałości, dyplom, świadectwo czeladnicze itd.

25,00 euro – 50,00 euro*

 

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne od 55 Euro* za godzinę włącznie z dojazdami oraz przerwami.

Możliwe jest ustalenie zryczałtowanej stawki dziennej.

 

* do cen doliczany jest podatek VAT