Cennik

Tłumaczenia pisemne

Chętnie dokonam dla Państwa indywidualnej i niezobowiązującej wyceny.

Cena uzależniona jest od stopnia trudności tłumaczonego tekstu oraz od jego pilności.

 

Ceny za linijkę normatywną:

Teksty ogólne: 1,00 euro*

Teksty specjalistyczne: od 1,20 euro*

 

Ceny ryczałtowe:

Akty, świadectwa, dyplomy i różne inne dokumenty rozliczane są po cenach ryczałtowych.

np.:

Akty (odpisy skrócone): 20,00 euro*

– akt urodzenia/akt małżeństwa/akt zgonu

Akty (odpisy zupełne):  25,00 euro*

– akt urodzenia/akt małżeństwa/akt zgonu

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 25,00 euro*

Świadectwo szkolne, świadectwo dojrzałości, dyplom  25,00 – 50,00 euro*

 

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne od 55 Euro* za godzinę włącznie z dojazdami oraz przerwami.

Możliwe jest ustalenie zryczałtowanej stawki dziennej.

 

* do cen doliczany jest podatek VAT