Oferta

Oferuję Państwu profesjonalne tłumaczenia ustne (konsekutywne i symultaniczne) oraz pisemne.

Ze względu na moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, specjalizuję się w szczególności w tłumaczeniu z dziedziny budownictwa oraz prawa. Tłumaczę jednak
również teksty techniczne czy też gospodarcze.

Poniżej przykładowe wyszczególnienie tłumaczonych przeze mnie tekstów:

Budownictwo (drogownictwo, budowa mostów, budownictwo lądowe): dokumenty przetargowe, specyfikacje techniczne, dokumenty kalkulacyjne, kosztorysy, instrukcje techniczne, instrukcje obsługi maszyn budowlanych oraz urządzeń technicznych, korespondencja z zamawiającym, umowy ze zleceniodawcami, podwykonawcami oraz dostawcami, protokoły ze spotkań budowy.

Teksty prawnicze: akty notarialne, wyroki sądowe, pozwolenia na budowę, postanowienia, statuty spółek, umowy (np. najmu, o pracę, ramowe).

Teksty techniczne: instrukcje obsługi, książki pracy maszyn, instrukcje montażu, katalogi, opis procesów technologicznych, opis produktów, oferty, karty charakterystyki, analizy ryzyka, karty danych, ekspertyzy.

Teksty gospodarcze: audyty, bilanse roczne, poręczenia bankowe, wyciągi z rejestru handlowego.

Inne: strony internetowe, artykuły prasowe, ulotki.