Tłumacz przysięgły Karolina Kosior – oferta tłumaczeń ustnych i pisemnych


Jako tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego oferuję Państwu usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, w tym:


Tłumaczenia poświadczone (tzw. tłumaczenia przysięgłe) i zwykłe
Tłumaczenia specjalistyczne: techniczne, prawnicze, medyczne i inne
Tłumaczenia ustne: symultaniczne, szeptane, konsekutywne i negocjacyjne

W zakresie tłumaczeń pisemnych wykonuję między innymi:


Tłumaczenia dokumentów urzędowych

np. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, świadectwa szkolne, dyplomy, suplementy do dyplomu

Tłumaczenia prawne

np. umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne, wyroki, postanowienia, decyzje

Tłumaczenia finansowe i ekonomiczne

np. faktury, wyciągi z KRS, sprawozdania z działalności spółki, deklaracje podatkowe, zaświadczenia o wysokości podatku od wynagrodzenia

Tłumaczenia budowlane

np. dokumenty przetargowe, przedmiary robót, oferty, kosztorysy, protokoły

Tłumaczenia medyczne

np. zwolnienia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego

Tłumaczenia marketingowe

np. strony internetowe, materiały reklamowe i promocyjne, katalogi

Tłumaczenia ustne


Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne polegają na równoczesnym tłumaczeniu wypowiedzi prelegenta i wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu. Ta forma tłumaczenia ustnego jest odpowiednia dla konferencji oraz kongresów.


Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenia szeptane są szczególną formą tłumaczenia symultanicznego. Tłumacz zamiast w kabinie, znajduje się obok niewielkiej grupy słuchaczy i na bieżąco, ściszonym głosem, tłumaczy to, co w danej chwili mówią prelegenci.


Tłumaczenia konsekutywne

Podczas tłumaczenia konsekutywnego prelegent robi przerwy w swoim wystąpieniu, podczas których tłumacz dokonuje przekładu na język słuchaczy. Tłumaczenie konsekutywne sprawdza się podczas oficjalnych uroczystości, szkoleń, prezentacji.


Tłumaczenia negocjacyjne

Tłumaczenia negocjacyjne są formą tłumaczenia konsekutywnego i polegają na tłumaczeniu krótkich fragmentów rozmów z udziałem niewielkiej grupy osób. Tłumaczenia takie wykonywane są przede wszystkim podczas spotkań biznesowych.

Zachęcam do skorzystania z moich usług!