Tłumaczenia przysięgłe oraz zwykłe cennik usług


Poniższy cennik przedstawia orientacyjne ceny tłumaczeń pisemnych oraz ustnych z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy oraz finalnej ceny usługi w zakresie tłumaczeń przysięgłych oraz zwykłych.

Tłumaczenia pisemne

Wykonuję zarówno tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) oraz zwykłe (nieprzysięgłe).

Koszt tłumaczeń pisemnych ustalany jest na podstawie linijek normatywnych.

1 linijka normatywna składa się w 55 znaków ze spacjami.

Strona normatywna składa się z 30 linijek normatywnych.

Minimalna wartość zlecenia wynosi 20 euro*.

Teksty ogólne:
1,00 – 1,20 euro*

Teksty specjalistyczne:
1,20 – 1,75 euro*

Standardowe dokumenty

Akty urodzenia, zgonu, małżeństwa:
– odpisy skrócone: 25,00 euro*
– odpisy zupełne: 30,00 euro*

Zaświadczenia z USC:
– o stanie cywilnym: 25,00 euro*
– o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa: 30,00 euro*

Dokumenty szkolne:
– dyplom ukończenia studiów:
30,00 euro*
– świadectwo szkolne:
30,00 – 60,00 euro*
– polskie świadectwo dojrzałości:
30,00 – 60,00 euro*
– niemieckie świadectwo dojrzałości:
120,00 euro*

Ceny ryczałtowe

25,00 – 120,00* euro
za dokument

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia symultaniczne (kabinowe) – równoczesny i precyzyjny przekład niezależnie od liczby słuchaczy

Tłumaczenia szeptane – jest odmianą tłumaczenia symultanicznego, które nie wymaga zastosowania sprzętu technicznego.

Tłumaczenia konsekutywne – przekład dokonywany jest po zakończeniu wypowiedzi mówcy.

Tłumaczenia negocjacyjne spotkań biznesowych.

60 – 85 euro* za godzinę
lub stawka za cały dzień
* do cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 19%.

Diese Website verwendet ausschließlich technisch notwendige Cookies. Mehr Informationen

Diese Website verwendet ausschließlich technisch notwendige Cookies. Cookies dieser Kategorie sind für die Grundfunktionen der Website erforderlich. Sie dienen der sicheren und bestimmungsgemäßen Nutzung und sind daher nicht deaktivierbar. Weitere Cookies, die Ihre persönlichen Daten speichern, werden von uns nicht eingesetzt. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schließen