Tłumacz przysięgły Karolina Kosior – oferta tłumaczeń ustnych i pisemnych


Jako tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego oferuję Państwu usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, w tym:


Tłumaczenia poświadczone (tzw. tłumaczenia przysięgłe) i zwykłe
Tłumaczenia specjalistyczne: techniczne, prawnicze, medyczne i inne
Tłumaczenia ustne: symultaniczne, szeptane, konsekutywne i negocjacyjne

W zakresie tłumaczeń pisemnych wykonuję między innymi:


Tłumaczenia dokumentów urzędowych

np. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, świadectwa szkolne, dyplomy, suplementy do dyplomu

Tłumaczenia prawne

np. umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne, wyroki, postanowienia, decyzje

Tłumaczenia finansowe i ekonomiczne

np. faktury, wyciągi z KRS, sprawozdania z działalności spółki, deklaracje podatkowe, zaświadczenia o wysokości podatku od wynagrodzenia

Tłumaczenia budowlane

np. dokumenty przetargowe, przedmiary robót, oferty, kosztorysy, protokoły

Tłumaczenia medyczne

np. zwolnienia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego

Tłumaczenia marketingowe

np. strony internetowe, materiały reklamowe i promocyjne, katalogi

Tłumaczenia ustne


Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne polegają na równoczesnym tłumaczeniu wypowiedzi prelegenta i wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu. Ta forma tłumaczenia ustnego jest odpowiednia dla konferencji oraz kongresów.


Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenia szeptane są szczególną formą tłumaczenia symultanicznego. Tłumacz zamiast w kabinie, znajduje się obok niewielkiej grupy słuchaczy i na bieżąco, ściszonym głosem, tłumaczy to, co w danej chwili mówią prelegenci.


Tłumaczenia konsekutywne

Podczas tłumaczenia konsekutywnego prelegent robi przerwy w swoim wystąpieniu, podczas których tłumacz dokonuje przekładu na język słuchaczy. Tłumaczenie konsekutywne sprawdza się podczas oficjalnych uroczystości, szkoleń, prezentacji.


Tłumaczenia negocjacyjne

Tłumaczenia negocjacyjne są formą tłumaczenia konsekutywnego i polegają na tłumaczeniu krótkich fragmentów rozmów z udziałem niewielkiej grupy osób. Tłumaczenia takie wykonywane są przede wszystkim podczas spotkań biznesowych.

Zachęcam do skorzystania z moich usług!

Diese Website verwendet ausschließlich technisch notwendige Cookies. Mehr Informationen

Diese Website verwendet ausschließlich technisch notwendige Cookies. Cookies dieser Kategorie sind für die Grundfunktionen der Website erforderlich. Sie dienen der sicheren und bestimmungsgemäßen Nutzung und sind daher nicht deaktivierbar. Weitere Cookies, die Ihre persönlichen Daten speichern, werden von uns nicht eingesetzt. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schließen